Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - P_1C_technik energetyk
Nazwa oddziału

 P_1C_technik energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

Opis

TECHNIK ENERGETYK

Klasa profilowana:
- inteligentne systemy ciepłownicze


Kwalifikacje w zawodzie:
 • EE.24 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
 • EE.25 -Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
Wymagane badania lekarskie.


Technik energetyk jest zawodem, którego wprowadzenie spowodowane zostało zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształcimy kadrę techniczną i przygotowujemy ją do wykonywania zadań z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki cieplnej i elektroenergetycznej, stosowanych w elektrociepłowniach.

TYLKO U NAS zawód technik energetyk objęty jest patronatem firmy VEOLIA

Jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu, której uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładzie wytwarzającym i przesyłającym energię cieplną do budynków (Veolia –elektrociepłownia Karolin).


Zadania zawodowe:

 • Nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii.
 • Prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami.
 • Nadzorowanie i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.
 • Przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych.
 • Użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Umiejętności absolwenta:

 • Projektowanie układów hydraulicznych, cieplnych i elektroenergetycznych.
 • Wykonywanie remontów maszyn i urządzeń energetycznych.
 • Instalowanie urządzeń cieplnych, elektrycznych i napędowych.
 • Wykonywanie pomiarów w procesach cieplnych i energetycznych.
 • Posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy..
 • Podejmowanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej.