Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - P_1B_technik elektronik
Nazwa oddziału

 P_1B_technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

Opis

TECHNIK ELEKTRONIK

Klasa profilowana:
- inteligentne domy


Kwalifikacje w zawodzie:

 • EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • E.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Wymagane badania lekarskie.


Zadania zawodowe

 • Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli technicznej.
 • Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
 • Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych

Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:

 • urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
 • telewizji kablowej i satelitarnej,
 • sieci komputerowych,
 • urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:

 • posługiwać się terminologią zawodową,
 • wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną,
 • instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • instalować i diagnozować sieci informatyczne,
 • wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,
 • wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,
 • projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe,
 • przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.