Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - P_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 P_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK CHŁODNICTWA
I KLIMATYZACJI - SPECJALISTA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW

to specjalista z zakresu planowania, szczegółowego projektowania, montowania oraz serwisowania zespołów, urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
Nowoczesne układy sterowania, inteligentne budynki to tylko wycinek wiedzy, którą zdobędziesz na dodatkowych zajęciach z wentylacji
i chłodnictwa.

Zawód technik chłodnictwa i klimatyzacji to nauka 2 kwalifikacji:
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Więcej informacji o zawodzie na naszej stronie internetowej: