Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - P_1D_Technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 P_1D_Technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 

Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statku powietrznego oraz jego zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową. Nowoczesne rozwiązania, najnowocześniejsze materiały stosowane nie tylko w lotnictwie.
Projektuj, buduj, wytwarzaj.

AKREDYTACJA Urzędu Lotnictwa Cywilnego – lista szkół Raportu Uznania Wiedzy

Zawód technik mechanik lotniczy to nauka 1 kwalifikacji:
TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Więcej informacji o zawodzie na naszej stronie internetowej: