Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - P_1b
Nazwa oddziału

 P_1b

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Zawód: technik informatyk,

przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • informatyka

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania

systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych,

programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z

profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.


Aby uzyskać tytuł technika informatyka uczeń musi zdać 2 egzaminy zawodowe:

kwalifikacja EE08 (klasa 3) - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

kwalifikacja EE09 (klasa 4) – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych


Podczas nauki zawodu uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim będzie miał możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w

nowoczesnych pracowniach komputerowych. Pracę przy własnym komputerze zapewnia każdemu uczniowi 11 pracowni informatycznych. Zajęcia z

grafiki komputerowej prowadzone są na bazie programów Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 3Ds max.


W ramach zajęć praktycznych uczniowie:

uczą się szeroko pojętej obsługi komputerów osobistych (diagnostyka i naprawa sprzętu, instalacja i zarządzanie systemem operacyjnym, instalacja i

obsługa programów użytkowych)

tworzenia i administracji lokalnymi sieciami komputerowymi (sieci komputerowe np. w domu, szkole, bloku, niewielkim zakładzie pracy)

tworzyć dynamiczne witryny internetowe z wykorzystaniem języków Java Scritp, PHP, dołączać informacje zawarte w bazie danych do witryny

interentowej

W klasie 2 organizowane są praktyki w wymiarze 5tygodni po 6h dziennie oraz w klasie 3 uczniowie odbywają miesięczne (8h dziennie) praktyki zawodowe w firmach IT, studiach graficznych, agencjach game dev i w przedsiębiorstwach posiadających działy IT. 


Uczniowie mają możliwość przygotowania się i zdania egzaminu SEP, Microsoft CompTIA, ECDL, Cisco Networking Academy uzyskania zaświadczeń z

przedmiotów dodatkowych.

Nasi uczniowie otrzymują za darmo dostęp do programów Microsoft m.in.: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Serwer 2012, Visual Studio

2016, SQL Serwer 2016, Access 2016.


Po szkole uczniowie znajdują zatrudnienie w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych oraz wszystkich zakładach pracy gdzie są komputery.


Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach ścisłych szkół wyższych.