Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - P_1R1 t.reklamy
Nazwa oddziału

 P_1R1 t.reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik organizacji reklamy, okres kształcenia 5 lat.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski 
2. geografia 

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika organizacji reklamy. Realizuje 8 tygodni praktyk. 

Główne obszary kompetencji to: 

1. Wykonywanie przekazu reklamowego
- przygotowywanie elementów strategii reklamowej
- przygotowywanie elementów kreacji reklamowej
- produkcja reklamy

2. Zarządzanie kampanią reklamową
- planowanie kampanii reklamowej
- organizowanie sprzedaży reklamowej
- realizowanie kampanii reklamowej
- badanie przekazu reklamowego

Dużą część kształcenia stanowią zajęcia praktyczne z projektowania graficznego (Photoshop, Corel) prowadzone w nowoczesnej pracowni graficznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowywany do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu, działach promocji różnych podmiotów.