Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - P_1i1 t.informatyk
Nazwa oddziału

 P_1i1 t.informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik informatyk, okres kształcenia 5 lat.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski
2. informatyka

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika informatyka. Realizuje 8 tygodni praktyk.  

Główne obszary kompetencji to:
1. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
- administrowanie systemami operacyjnymi
- serwis i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- przygotowanie i naprawa lokalnej sieci komputerowej

2. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

Uczeń ma możliwość zdobycia certyfikatów CISCO i Microsoft (zajęcia z certyfikowanymi trenerami tych programów) oraz może brać udział w zajęciach  dodatkowych z Linuxa oraz programowania drukarek 3D.