Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - P_wa - weterynaria
Nazwa oddziału

 P_wa - weterynaria

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Opis

absolwenci szkoły podstawowej