Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - P_u - urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 P_u - urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Opis

absolwenci szkoły podstawowej