Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - P_i - inżynieria środowiska i melioracji
Nazwa oddziału

 P_i - inżynieria środowiska i melioracji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Informatyka

Opis

absolwenci szkoły podstawowej