Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - P_a - agrobiznes
Nazwa oddziału

 P_a - agrobiznes

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Informatyka

Opis

absolwenci szkoły podstawowej