Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1O
Nazwa oddziału

 P_T1O

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik lotniskowych służb operacyjnych
Interesujesz się lotnictwem? Port lotniczy to dla Ciebie miejsce marzeń? Zawód technik lotniskowych służb operacyjnych jest właśnie dla Ciebie !
Nauczysz się wszystkich procedur związanych z obsługą naziemną portu, poznasz budowę samolotu, dowiesz się jak funkcjonuje lotnisko, będziesz odpowiedzialny za sprawdzanie, kontrolowanie i utrzymanie bezpieczeństwa na lotnisku. Praca na lotnisku wymaga dużej odpowiedzialności, ale daje jeszcze większą satysfakcję i prestiż.
W trakcie kształcenia w zawodzie nauczysz się m. in.: monitorować stan infrastruktury portu lotniczego, prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo portu lotniczego, współpracować ze służbami naziemnej obsługi portu oraz ze służbami żeglugi powietrznej, budowy samolotu, stosować prawo lotnicze w określonych sytuacjach,
a także sporządzać dokumentację lotniczą.