Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1T
Nazwa oddziału

 P_T1T

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Kształcąc się w zawodzie technik organizacji turystyki zostaniesz specjalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą. Poznasz geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych. nauczysz się fachowego świadczenia usług turystycznych (również w języku obcym).
Po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do sporządzania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Poznasz wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata, które
w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz znajomością zakresu usług biur podróży, pozwoli Ci na profesjonalną obsługę klienta.
Jako absolwent kierunku technik organizacji turystyki zostaniesz przygotowany do pracy w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych oraz działach socjalnych
w zakładach pracy.