Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1C
Nazwa oddziału

 P_T1C

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Wybierając naukę w zawodzie technika ekonomisty poznasz podstawowe zasady
i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, nauczysz się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną i komputerową, a także zdobędziesz wiadomości i umiejętności związane z organizacją i techniką pracy biurowej.
Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
Zakres kształcenia zawodowego umożliwi Ci twórcze rozwiązywanie problemów ogólnoekonomicznych, ogólnoprawnych i komunikacyjnych z jednej strony przy dobrej znajomości problemów finansowo-księgowych, analiz ekonomicznych oraz stosowania technologii komputerowej z drugiej. Powoduje to Twoja konkurencyjność na rynku pracy, gdyż elastycznie dostosujesz się do nowych wyzwań poprzez specjalizację. Umożliwia także naukę języków obcych, w tym jednego języka obcego zawodowego.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy
w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.