Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1A
Nazwa oddziału

 P_T1A

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik Handlowiec to wciąż bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy.
Zawód technika handlowca wykształci w Tobie orientację marketingową, nauczy posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi
i zagranicznymi. Poznasz nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych powoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną, odważną
i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
Technik handlowiec jest zawodem, który przygotuje Cię do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.
Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Znajdziesz również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach i w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.