Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - P_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 P_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – w klasie tej uczeń zdobywa zawód przygotowujący go do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu prac wykończeniowych w obiektach budowlanych. W tym zawodzie kształcimy zarówno z ogólnej wiedzy budowlanej będącej podstawą dla przyszłego technika oraz z wiedzy specjalistycznej, która obejmuje różnorodny zakres robót wykończeniowych. Uczeń zdobywa umiejętności wykonywania prac montażowych i okładzinowych, posadzkarskich, malarskich i tapeciarskich, jak również wiedzę w zakresie organizowania, kontrolowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. Absolwenci będą mogli podejmować pracę w firmach budowlanych, prowadzić własne firmy lub podejmować naukę na kierunkach technicznych wyższych uczelni. W procesie kształcenia współpracujemy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, co umożliwia uczniom np. odbywanie praktyk w tej uczelni zapoznając się z jej specyfiką na przyszłość. Ponadto organizujemy wyjazdy do zaprzyjaźnionej szkoły o profilu budowlanym w Hanowerze. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uczestniczenia w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wycieczkach branżowych.
Szkoła nasza kształcenie w zawodach budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło się ono na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej murarzy, betoniarzy, posadzkarzy, sztukatorów, a następnie na poziomie technikum początkowo będącego kontynuacją szkoły zasadniczej, a później rozszerzając się na technikum pięcioletnie kształcące techników budownictwa. Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powracamy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.
Posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz współpracujemy z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami prowadzonymi bardzo często przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. Wykorzystując to wszystko, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy zawodowej przy organizacji, wykonywaniu i kontrolowaniu robót wykończeniowych w budownictwie, a także do podejmowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.