Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - P_IbT technik budownictwa
Nazwa oddziału

 P_IbT technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik budownictwa - w klasie tej uczeń zdobywa zawód technik budownictwa, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania. Absolwenci mogą podejmować pracę w firmach budowlanych, biurach projektowych, prowadzić własne firmy lub kontynuować naukę na kierunkach technicznych uczelni wyższych. Współpracujemy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, co umożliwia uczniom odbywanie praktyk w tej uczelni. Każdego roku organizujemy wyjazd do szkoły o profilu budowlanym w Hanowerze. Uczniowie uczestniczą w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, wycieczkach branżowych.
Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi w kraju 87%, w naszej szkole 95%.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz działań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Szkoła nasza kształcenie w zawodach budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło się ono na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej murarzy, betoniarzy, posadzkarzy, sztukatorów a następnie na poziomie technikum początkowo będącego kontynuacją szkoły zasadniczej a później rozszerzając się na technikum pięcioletnie kształcące techników budownictwa. Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powracamy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.
Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz współpracujemy z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. Wykorzystując to wszystko, wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy zawodowej w budownictwie lub dalszych studiów na kierunkach budowlanych i architektonicznych Politechniki Poznańskiej.