Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - P_IaT technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 P_IaT technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej, a także prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wraz z zastosowaniem zasad marketingu w działalności związanej z zawodem. Na zajęciach z przedmiotu projektowanie terenów zieleni uczniowie mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno natury i przyrody.
Dla osób lubiących prace manualne i interesujących się florystyką prowadzone są zajęcia z dekoracji i kompozycji florystycznych, w ramach których uczniowie wykonują różnego rodzaju aranżacje roślinne.
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza objęły patronat nad klasami w zawodzie technik architektury krajobrazu, dzięki temu naszą tradycją stają się zajęcia i warsztaty prowadzone m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym-Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Szkoła uczestniczy w projekcie „Szkolne Ogrody Poznania” zorganizowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania – otrzymane wyróżnienie w konkursie i pozyskane dzięki temu środki finansowe umożliwiają upiększenie terenu zieleni wokół szkoły.
Absolwenci tego kierunku dysponują możliwością podjęcia zatrudnienia w wielu gałęziach branżowych, firmach zakładających ogrody, czy instytucjach państwowych zajmujących się zielenią miejską.
Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi w kraju 72%, w naszej szkole 90%.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie znał podstawy opracowywania dokumentacji obiektów terenów zieleni, urządzania i pielęgnacji tych terenów oraz zadrzewień, urządzania i konserwacji różnych tzw. obiektów małej architektury. Zapoznany będzie z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, przygotowaniem nasadzeń roślin ozdobnych a następnie ich pielęgnacją i utrzymaniem. Przedmiotem kształcenia będzie również organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury oraz zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Zawód technika architektury krajobrazu powstał z potrzeby połączenia wiedzy i umiejętności budowlanych, architektonicznych i ogrodniczych, która jest niezbędna by kształtować nasze otoczenie zgodnie z obecnymi trendami. Szkoła nasza jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia w tym zawodzie. Bazę w części kształcenia budowlanego i architektonicznego zapewnia nam ponad sześćdziesięcioletnia tradycja kształcenia w zawodach budowlanych – zarówno na poziomie szkoły zasadniczej jak i technikum kształcąc techników budownictwa. Tak samo długo kształcimy również w zawodach drzewnych mając szerokie kontakty z Uniwersytetem Przyrodniczym. W zakresie zagadnień przyrodniczych i ogrodniczych współpracujemy z wieloma firmami specjalizującymi się w tej dziedzinie a także z Poznańskim Ogrodem Botanicznym. W tych jednostkach naukowych oraz firmach specjalistycznych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.
W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska potrafiąca w sposób prosty i zrozumiały przekazać tajniki fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej , gwarantuje dobre przygotowanie młodzieży do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy w wyuczonym zawodzie lub dalszych studiów kierunkowych w tej dziedzinie.