Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - P_1T
Nazwa oddziału

 P_1T

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Technik technologii żywności

Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zawód szeroko profilowany dający możliwość zatrudnienia we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego oraz w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel żywnością i dystrybucję żywności. Dzięki profesjonalnie wyposażonym pracowniom szkolnym oraz stałej współpracy z rzemieślnikami wielkopolski dajemy uczniom możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji i kształcenia się na kierunku produkcja piekarska, produkcja cukiernicza lub przetwórstwo mięsa. 

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Laureaci i finaliści zostają zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują możliwość otrzymania indeksu na 12 wyższych uczelni w całym kraju. Uczniowie naszej szkoły każdego roku zajmują miejsca w ścisłym finale Olimpiady. 

Przedmiotami rozszerzonymi są biologia lub chemia oraz język angielski.