Poznań
Technikum
Technikum Łączności - P_1eT
Nazwa oddziału

 P_1eT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik elektronik: programuje, serwisuje i naprawia urządzenia elektroniczne, instaluje urządzenia elektroniczne w systemach telewizji satelitarnej, kablowej 
i dozorowanej, instaluje sieci komputerowe oraz sieci automatyki przemysłowej.