Poznań
Technikum
Technikum Łączności - P_1fT
Nazwa oddziału

 P_1fT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik fotografii i multimediów: wykonuje i wywołuje zdjęcia analogowe i cyfrowe, organizuje plan zdjęciowy i filmowy, tworzy grafikę 3 D, potrafi tworzyć filmy i efekty specjalne.