Poznań
Technikum
Technikum Łączności - P_1i1T
Nazwa oddziału

 P_1i1T

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik informatyk: montuje i serwisuje komputery osobiste i urządzenia peryferyjne, projektuje lokalne sieci komputerowe, zarządza nimi, tworzy aplikacje internetowe 
i bazy danych.