Poznań
Technikum
Technikum Łączności - P_1aT
Nazwa oddziału

 P_1aT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik automatyk programuje urządzenia i komputery automatyki przemysłowej, obsługuje systemy sieciowe i programuje w języku JAVA, konfiguruje urządzenia sterujące procesami przemysłowymi, montuje, obsługuje i konserwuje urządzenia 
i instalacje z zakresu automatyki.