Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - P_T3 technik mechanik-strażak
Nazwa oddziału

 P_T3 technik mechanik-strażak

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis