Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - P_T2 technik optyk
Nazwa oddziału

 P_T2 technik optyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Język angielski

Opis