Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - 1A2 LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1A2 LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • historia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • historia
  • geografia
Opis


 KLASA  1 A2    LINGWISTYCZNA

O  JĘZYKI             I – J.ANGIELSKI

II – J.HISZPAŃSKI

O  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, HISTORIA, GEOGRAFIA

O  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM (warsztaty telewizyjne i radiowe), WYDZIAŁEM NEOFILOLOGII UAM  (warsztaty translatorskie na Wydziale Anglistyki)

O  UDZIAŁ W PROJEKCIE „KINO NA TEMAT”( Helios), SPEKTAKLACH TEATRALNYCH „TNT THEATER BRETAIN

O  DYSKUSYJNY KLUB FILMOWO-TEATRALNY (udział w tworzeniu spektakli i uczestnictwo w życiu kulturalnym)