Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań

Rekrutacja uzupełniająca do klas VII dwujęzycznych

Szanowni Państwo

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje o rekrutacji uzupełniającej do klas VII dwujęzycznych

Do rekrutacji uzupełniającej, wyznaczono następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 90
3. Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych

4.
Szkoła Podstawowa nr 47 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
5.
Szkoła Podstawowa nr 56 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Od 5 lipca do 6 lipca - składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI

Informuje się również, iż dnia 9 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 2, os. Jagielońskie 128

Uwaga:
Uczniowie, którzy wcześniej zaliczyli test predyspozycji językowych, a nie zostali zakwalifikowani mogą ponownie złożyć wniosek do jednej z wyżej wymienionych szkół. Uczniowie nie są zobowiązani do ponownego przystąpienia do testu.