Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Adres
Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
Telefon
61 867 33 40, 517 498 017
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Czereśniowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Opis

Nasza szkoła zapewnia dzieciom wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę, opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki, obiady w stołówce szkolnej. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami pozaszkolnymi, m.in. z Radą Osiedla Grunwald Południe, Stowarzyszeniem „Razem dla edukacji”, Stowarzyszeniem Mieszkańców „Abisynia”, uczelniami wyższymi, ZHR i ZHP. Na terenie szkoły prężnie działa Rada Rodziców. Wspólnie organizujemy wiele imprez środowiskowych między innymi: Rodzinny Rajd Rowerowy, festyny i imprezy szkolne.

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego, a od klasy siódmej dodatkowo języka niemieckiego. W klasie szóstej chętni uczniowie mogą spróbować swoich sił i napisać sprawdzian predyspozycji językowych, zaliczenie sprawdzianu daje możliwość kontynuowania nauki w klasie siódmej dwujęzycznej. W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość uczenia się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin oraz niektóre przedmioty są nauczane dwujęzycznie.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, wielu z nich jest laureatami konkursów i zawodów sportowych na etapie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Szkoła posiada wiele certyfikatów, które uzyskaliśmy za realizację działań w wielu obszarach – w zakresie edukacji, wychowania, dbałości o środowisko oraz bezpieczeństwa.
Głównym celem i kierunkiem naszych działań jest stwarzanie naszym uczniom warunków do wszechstronnego, indywidualnego rozwoju, stosując nowatorskie metody nauczania dostosowane do możliwości uczniów. Kadra nauczycielska chętnie podejmuje się działań innowacyjnych i jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Cenimy sobie zaangażowanie rodziców, dzięki temu wiele inicjatyw  jest realizowanych we współpracy z rodzicami. Zapraszamy do obejrzenia naszej strony: www.sp74.pl i Facebooka   

Zajęcia pozalekcyjne

Dla naszych uczniów proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych w zależności od zainteresowań uczniów i sugestii rodziców. Co roku oferta zajęć pozalekcyjnych jest modyfikowana, zgodnie
z potrzebami społeczności szkolnej. 

Kontakty zagraniczne

Współpraca z Polską Szkołą przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie im. Mikołaja Kopernika.

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji