Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
61 820-10-63
Fax
61 820-10-63
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Korbanek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budunek szkoły
 • Boiska szkolne
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Sala przedszkolna
 • Szachy w plenerze
 • Salka szachowa
 • Stołówka szkolna
 • Korytarz na parterze
 • Łazienka
 • Sala gimnastyczna
 • Zajecia sportowe
 • Biblioteka
 • Gabinet psychologa
 • Hol
 • Korytarz na I piętrze
 • Korytarz na I piętrze
 • Korytarz na parterze
Opis

W naszej szkole od 1 września 2017 r. tworzone są  oddziały dwujęzyczne. Pierwszeństwo przy rekrutacji będą mają  uczniowie naszej szkoły, którzy ukończą klasę szóstą i uzyskają pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych. Gdy chętnych będzie więcej niż miejsc, liczyć się będą oceny na świadectwie.

Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym – języku angielskim-  będącym drugim językiem nauczania.            W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole jest to:  chemia, fizyka, matematyka i muzyka. 

Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym:

– 5 godzin języka angielskiego,

- 2 godziny języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Egzamin będzie przeprowadzony w naszej szkole.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie z innych szkół.

W naszej szkole, w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim, drugim językiem będzie język niemiecki lub język hiszpański. Jest to podyktowane dobrem uczniów.    W  Poznaniu, w większości liceów, nauczane są języki: angielski, niemiecki, hiszpański.  Jeżeli nasi uczniowie będą się uczyć tych języków, będą mieli  większe szanse na dostanie się do liceum, a w przyszłości  ogromne szanse na rynku pracy zdominowanym, w naszym regionie, przez europejskie firmy.

 

 

 

Nauczanie dwujęzyczne

W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.
Nauczanie dwujęzyczne polega na nauce przedmiotów niejęzykowych w dwóch językach: w języku ojczystym i języku obcym.

Jak to będzie w naszej szkole?

 Uczniowie zainteresowani nauką w sekcji dwujęzycznej zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych, zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym. Siódmoklasiści rozpoczynają naukę języka niemieckiego/ hiszpańskiego od podstaw i uczą się go w zakresie 2 godzin tygodniowo. Język angielski ma formę rozszerzoną- od 5 do 6 godzin w tygodniu.  Rozpoczynają także naukę przynajmniej 2 przedmiotów niejęzykowych z elementami języka obcego. Nauczyciel określa proporcje między językiem ojczystym a obcym, w zależności od poziomu znajomości języka obcego przez ucznia oraz w zależności od tematu. W języku obcym można nauczać dowolnego przedmiotu, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz innego języka obcego.


Korzyści nauczania dwujęzycznego
• Wszechstronny rozwój.
• Stosowanie języka obcego jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów.
• Posługiwanie się językiem obcym w sposób autentyczny.
• Możliwość studiowania w języku obcym w Polsce i w innych krajach.
Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien:
• być zdolny;
• mieć dobrą pamięć;
• posiadać szerokie zainteresowania;
• lubić podróże i być ciekawym świata;
• być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi;
• odznaczać się tolerancją;
• umieć pracować w grupie;
• być wytrwałym w dążeniu do celu.

                                                                           Serdecznie zapraszamy!
Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Osiągnięcia
SP65 należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz posiada certyfikat „Szkoła z klasą”. Od roku szkolnego 2013/2014 jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy projekty rządowe: „SZKOŁA W RUCHU”, „SZKOŁA WSPÓŁPRACY – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „THREESCHOOLS, THREE COUNTRIES, MANY FRIENDS”- międzynarodowy projekt eTwinning. Od 2012 roku szkoła jest uczestnikiem programu AIESEC. Szkoła świadczy kompleksowe usługi edukacyjne, uwzględniając oczekiwania uczniów i rodziców. Jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności i respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła stawia na wychowanie nowoczesnego obywatela Europy poprzez kształcenie umiejętności językowych uczniów od klasy pierwszej i korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej. Promuje zdrowie i wszechstronny rozwój swoich wychowanków, pomagając każdemu odkrywać swoje mocne strony i rozwijać je, na miarę swoich możliwości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Możemy poszczycić się laureatami: Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Matematycznego i Humanistycznego. Bardzo dobrymi wynikami w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Uczniowie naszej szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. Biorą również udział w zawodach Wielkopolskiej Ligi Robotyki i Ogólnopolskim Konkursie PozRobot, osiągając znaczące miejsca. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w Ogólnopolskim Badaniu Trzecioklasistów OBUT oraz w egzaminie ósmoklasisty. W bieżącym roku szkolnym nasz uczeń został laureatem olimpiady fizycznej. 
Dojazd
Do szkoły można dojechać autobusem nr : 69,71,82,85,przystanek przy Carreffourze ul.Murawa lub od ul. Naramowickiej autobus nr 51 i 67.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Do klas pierwszych zapraszamy dzieci sześcioletnie. Zajęcia odbywają się w słonecznych salach z wydzieloną częścią lekcyjną i rekreacyjną. Oferujemy profesjonalną opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych z elementami koszykówki. Prowadzona jest również bezpłatna gimnastyka korekcyjna. Zapewniamy także opiekę podczas wyjazdów dzieci na pływalnię. Już w pierwszej klasie prowadzone są zajęcia w sali komputerowej. Uczniowie klas pierwszych biorą udział w innowacji pedagogicznej „SPANGLISH”. Treści nauczania zawarte w programie ułożone są według tematów najbliższych dzieciom, a nauka języka hiszpańskiego odbywa się w integracji z językiem angielskim. Dzieci sześcioletnie mogą uczęszczać po lekcjach do osobnej sali świetlicowej. Oddział przedszkolny istniejący przy Szkole Podstawowej nr 65 pomaga dzieciom zgłębiać tajniki wiedzy i przygotowuje je do nauki w szkole.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, komputerowe (robotyka, nauka programowania), czytelnicze, dziennikarskie. W szkole działają prężnie: Szkolne Koło Caritas, WOLANTARIAT, Koło Miłośników Zwierząt, Chór szkolny „Żwigurki”, Schola dziecięca „Aniołki”. Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach „Kolorowego Uniwersytetu”. Wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz oddziału „O” mogą brać udział w zajęciach nauki pływania na basenie. Już od pierwszej klasy szkoła umożliwia trenowanie koszykówki: dziewczętom  pod opieką fachowej kadry w klasie koszykarskiej pod patronatem klubu INEA AZS oraz  chłopcom – pod patronatem klubu PYRA POZNAŃ.
Kontakty zagraniczne

 Nasz Zespól bierze udział w dwóch projektach w ramach programu  eTwinning: „Three schools, Three countries, many friends”- kraje / miasta partnerskie Le Bugue – Francja,  Granollers – Hiszpania; oraz  ”Korespondujemy z rówieśnikami z innych krajów- poznajemy ich kulturę i tradycje.”  Kraje / miasta partnerskie Konya- Turcja, Patra- Grecja, Simleu Silvaniei- Rumunia, Foggia- Włochy. Od czterech lat nasza szkoła utrzymuje kontakty z czterema placówkami z zagranicy – Włoch, Turcji, Grecji i Rumunii. W tym roku do współpracy włączyła się szkoła z Litwy. W ramach współpracy nasi uczniowie wymieniają listy, w których przedstawiają siebie, swoje rodziny i szkołę, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu. Starsze klasy realizują projekty poświęcone atrakcjom Poznania i Polski, zwyczajom związanym  z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz tradycjom kulinarnym. Uczniowie przygotowują zarówno tradycyjne listy, pocztówki, zdjęcia,  jak i prezentacje wykonane przy użyciu nowoczesnych technologii. Korespondencja z rówieśnikami  z innych krajów daje naszym uczniom wiele radości i jest okazją do poznania innych kultur, nauki tolerancji oraz wykorzystania języka angielskiego w praktyce.

Historia

Dnia 22 sierpnia 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 65 na osiedlu Kosmonautów zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września 1975 roku pani dyrektor mgr Irena Grunwald uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W nowej placówce naukę rozpoczęło 916 uczniów w 23 oddziałach w 14 salach lekcyjnych. Wkrótce też odbyły się wybory pierwszego Samorządu Uczniowskiego.

Po trzech latach 20 października 1978 Szkoła otrzymała imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Obecny podczas uroczystości syn Franciszka Żwirki, pan Henryk Żwirko, odsłonił tablicę pamiątkową w holu głównym . W ósmą rocznicę tego wydarzenia szkoła otrzymała sztandar, który został ufundowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

W kolejnych latach szkoła została przyjęta m. in. do Klubu Przodujących Szkół, do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uzyskała certyfikat Szkoły z Klasą, Kreatywnej Szkoły, Szkoły z Klimatem oraz Szkoły Odkrywców Talentów.

W ciągu wszystkich lat funkcjonowania szkoły organizowane były liczne apele i uroczystości, realizowano różnorodne programy i projekty edukacyjne. Szkoła współpracowała z innymi placówkami i organizacjami. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach i odnosili w nich sukcesy, wydawali szkolne gazetki, zwyciężali w zawodach sportowych.

Wiele lat historii szkoły przyczyniło się do powstania tradycji, które stały się szczególnie bliskie całej społeczności szkolnej i są do dziś jej cechą charakterystyczną (np. Dzień Patrona, Drzwi Otwarte, koncerty charytatywne). Są też takie dni, na które uczniowie zawsze czekają z niecierpliwością, kiedy odbywa się Rambit Mikołajkowy, wigilie klasowe, baliki karnawałowe, zielone szkoły czy klasowe wycieczki. W 2013 roku powstał hymn oraz logo szkoły.

Od roku szkolnego 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 65 i Przedszkole nr 175 funkcjonują jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5.

Drzwi otwarte
Zapraszamy na naszą stronę, 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna