Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Adres
1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
412513928
Fax
412511258
E-mail
Strona www
Dyrektor
Martyna Maćkowiak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I LO
 • Dni Otwarte 2023
 • Warszaty z chemii analitycznej UJK
 • Warszaty z chemii analitycznej UJK
 • Warszaty z chemii analitycznej UJK
 • Warszaty z chemii analitycznej UJK
 • Dni Otwarte
 • Dni otwarte
 • Dni otwarte
 • Biała Szkoła
 • Biała Szkoła
 • Nasi mistrzowie koszykówki
 • Wymiana polsko - niemiecka
 • Lata 80 w Erblu
 • Sprawdzian
 • Sad okręgowy w Kielcach
 • Święta w Erblu
 • Wyjazd do teatru muzycznego w Łodzi
Opis
Liceum Ogólnokształcące o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej, pozwalające osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła jest jednostką budżetową.
Oferta
Kontakty zagraniczne

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


Współpraca z uczelniami wyższymi
Współpraca z UMCS w Lublinie, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, WAT w Warszawie.
Zakres wiekowy
Młodzież w wieku 14-19 lat.
Dojazd
autobusy miejskie linii: 1,2,5,8,18,19,22,25
Drzwi otwarte
20 kwietnia 2023.
Historia

Decyzja o budowie szkoły zapadła na posiedzeniu Rady Miejskiej dnia 16 II 1925 r.  10 stycznia 1928 r. otrzymała ona oficjalną nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 im. J. Słowackiego w Skarżysku –Kam.” Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Erbel, od którego nazwiska wzięła się popularna nazwa placówki. W czasie II wojny światowej  gmach PSP 4, zajmowały wojska niemieckie, które dokonały dewastacji budynków i mienia szkolnego. Po wojnie szkoła została wyremontowana, w dużej mierze przez samych rodziców. Od 1949 r. szkoła przyjęła nazwę „Szkoła Podstawowa TPD nr 1”. Wtedy też zniknął Juliusz Słowacki jako patron szkoły. W 1950 r. szkoła TPD stała się jedenastolatką. Od tego momentu jej oficjalna nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD nr 1. W 1953 r. przeprowadzono remont i adaptację poniemieckiego baraku drewnianego na szkolny internat. W 1957 r. placówka przy ulicy 1 – go Maja otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1. W 1967 r. oddzielono klasy szkoły podstawowej i przeniesiono je do nowego budynku przy ulicy Podjazdowej. Liceum pozostało jedyną szkołą w gmachu przedwojennej PSP 4. W 1970 r. szkole przywrócono imię przedwojennego patrona – Juliusza Słowackiego, ufundowano też sztandar i popiersie poety. W nocy z 30 września na 1 października 1994 r. z niewiadomych powodów zapaliło się poddasze szkoły. Spłonęła duża połać dachu. Na skutek gaszenia pożaru zalana została część szkoły. Zajęcia lekcyjne zostały zawieszone. Remont zakończono po kilku miesiącach. W 2011 r. szkoła została wzbogacona o nowoczesną halę sportową.

Osiągnięcia

Finał XX Olimpiady Znajomości Afryki

Finał ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych IPN 

Finał Olimpiady wiedzy o prawie

 III miejsce w ogólnopolskim multimedialnym konkursie z języka rosyjskiego  

Finał Olimpiady Geograficznej 

Finał Olimpiady Chemicznej 
Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia z języka polskiego, matematyki, chemii,  zajęcia sportowe.

Koła zainteresowań
koło teatralne
Adres email IODO
izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
Telefon IODO
41 3953053
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Telefon jednostki przetwarzającej dane
412513928
E-mail jednostki przetwarzającej dane
poczta@slowacki.info.pl
Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych
Formularz do klasy dwujęzycznej biologicznej
Formularz do klasy dwujęzycznej humanistyczno-prawnej
Przykładowy test kompetencji językowych
Formularz dla kandydata do I LO
Regulamin rekrutacji I LO