Powiat Ostrowiecki
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza - 1D - matematyczno-lingwistyczno-turystyczna, matematyczno-lingwistyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 1D - matematyczno-lingwistyczno-turystyczna, matematyczno-lingwistyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

geografia lub informatyka

Opis

Do klasy matematyczno-lingwistyczno-turystycznej lub matematyczno-lingwistyczno-informatycznej zapraszamy uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi, językami obcymi oraz zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Wszyscy zafascynowani studiami na kierunkach takich, jak: archeologia, architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse i bankowość, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, czy inżynieria odnajdą się świetnie w klasie, która oferuje wiele możliwości. Absolwenci będą mogli wybierać z szerokiego wachlarza kierunków studiów uniwersyteckich, technicznych, ekonomicznych również o charakterze międzynarodowym, gdzie językiem wykładowym jest język angielski.