Powiat Ostrowiecki
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza - 1A - medyczno-weterynaryjna
Nazwa oddziału

 1A - medyczno-weterynaryjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

matematyka lub język angielski

Opis

Klasa medyczno-weterynaryjna będzie prowadzona w ramach innowacji pedagogicznej, co dla przyszłych uczniów oznacza możliwość uczestniczenia w szeregu ciekawych zajęć prowadzonych przez specjalistów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Przychodni Weterynaryjnej PUMA w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach współpracy z Wydziałem Technologii Żywności SGGW uczniowie będą uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału z zakresu m. in. technologii żywności i żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności, czy marketingu żywności. Kolejną innowacją będą warsztaty weterynaryjne prowadzone przez właściciela Przychodni Weterynaryjnej PUMA – Tomasza Rzepkę – lekarza weterynarii, specjalistę chorób psów i kotów. Do klasy medyczno-weterynaryjnej zapraszamy pasjonatów, którzy, tak jak my, poszukują ciągle nowych wyzwań, szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach: medycyna, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, technologia żywności, psychologia, kryminalistyka stosowana, nauki biologiczne i chemiczne.