Powiat Ostrowiecki
Technikum
Technikum Nr 3
Zespół szkół
Adres
Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon
412654581
Fax
412654581
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Łodej
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • budynek szkoły
 • budynek szkoły
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni elektroniki
 • w pracowni informatycznej
 • pracownia informatyczna
 • pracownia informatyczna
 • w pracowni informatycznej
 • w pracowni informatycznej
 • w pracowni informatycznej
 • pracownia informatyczna
 • w pracowni logistyki
 • w pracowni logistyki
 • pracownia logistyki
 • pracownia elektropneumatyki
 • pracownia rysunku technicznego
 • tokarka sterowana numerycznie
 • w pracowni elektropneumatyki
 • drukarka 3D
 • frezarka sterowana numerycznie
 • w pracowni automatyki i robotyki
 • w pracowni automatyki i robotyki
 • w pracowni elektropneumatyki
 • w pracowni OZE
 • w pracowni OZE
 • w pracowni OZE
 • sala lekcyjna
 • pracownia językowa
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • pracownia językowa
 • korytarz szkolny
 • podczas praktyk zagranicznych
 • podczas praktyk zagranicznych
 • podczas praktyk zagranicznych
 • podczas praktyk zagranicznych
 • podczas praktyk zagranicznych
 • sala teatralna
 • Dzień Otwarty
 • rajd integracyjny
 • rajd integracyjny
 • wycieczka logistyków
 • wycieczka logistyków
 • zajęcia logistyków
 • wycieczka do Celsy
Opis


Technikum nr 3 to szkoła z tradycjami, otwarta na wyzwania współczesności i planująca przyszłość swoich uczniów.

Marką naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących.

Jesteśmy w gronie najlepszych, posiadamy certyfikaty: „Złotej Szkoły”,  „Szkoły na medal”, „Bezpiecznej placówki oświatowej”, „Szkoły zdobywców talentów”, „Szkoły równego traktowania”.

Doskonale przygotowujemy do egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Nasi uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym oraz w zawodach sportowych.

Nauka odbywa się w przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Tworzymy możliwości szerokiego rozwoju kulturalnego i intelektualnego uczniów.

Jesteśmy szkołą w pełni skomputeryzowaną (250 zestawów komputerowych), bardzo dobrze wyposażoną w nowoczesne środki dydaktyczne.

Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy, oferujemy ponadto uczestnictwo w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Hiszpanii i Niemczech (program Erasmus+), w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane firmy i zakłady pracy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów w ramach realizacji programów unijnych (np. EUROPASS MOBILITY - międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej), rozwijanie swoich zainteresowań, nie tylko tych związanych z wybranym zawodem, ale np.: filmowych, recytatorskich, turystycznych.

W Technikum nr 3 uczniowie zdobywają konkretny zawód i umiejętności praktyczne.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w zawodach:

 • technik automatyk,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik logistyk,
 • technik mechatronik,
 • technik programista,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


  Technikum nr 3 w Internecie

  strona internetowa szkoły

  szkolny Facebook

  szkoła na Instagramie

  kanał na Youtube

     Oferta
     Kontakty zagraniczne

     Technikum nr 3 to szkoła od wielu lat aktywna w obszarze współpracy międzynarodowej, potrafiąca bardzo dobrze wykorzystać zdobyte doświadczenie w zakresie organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla swoich uczniów.

     Jesteśmy liderem w województwie w organizacji praktyk zagranicznych. Są to czterotygodniowe staże, których koszty w całości pokrywa Unia Europejska, a uczniowie dostają nawet kieszonkowe w wysokości około 250 euro.

     Pierwsze takie staże odbyły się już w 2005 roku w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci i  od tego czasu nieprzerwanie są one organizowane dla uczniów wszystkich zawodów, w których prowadzimy kształcenie.

     Dotychczasowa współpraca dotyczyła instytucji partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Włoch.

     Przez kilkanaście lat z odbywania zagranicznych praktyk zawodowych skorzystało już ponad 800 uczniów, a pozyskana na ten cel kwota dofinansowania przekroczyła 1 800 000 euro.

     Obecnie takie staże są organizowane w ramach programu Erasmus+ i mają na celu między innymi:

     podniesienie jakości kształcenia zawodowego,

     zdobycie dodatkowych doświadczeń i umiejętności zawodowych w zagranicznych firmach,

     podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w językach obcych,

     zwiększenie świadomości międzykulturowej,

     uzyskanie certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności, honorowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

     W ubiegłym roku nasza szkoła pomyślnie przeszła proces akredytacji i uzyskała możliwość dalszego dofinansowania do realizacji zagranicznych praktyk w latach 2021 – 2027.

     Historia

     Nasza szkoła szczyci się stuletnią już tradycją.

     W 1921 roku strajkujący robotnicy Zakładów Ostrowieckich domagali się stworzenia kursów rzemieślniczych dla młodych i starszych pracowników w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Ich postulaty zostały spełnione w formie zorganizowania kursów dokształcających dla rzemieślników i robotników, które wkrótce przekształciły się w Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową Zakładów Ostrowieckich.

     Podczas II wojny światowej szkoła, pod kierownictwem Józefa Kwiatkowskiego, przyjęła nazwę: Prywatna Szkoła Rzemieślnicza Zakładów Ostrowieckich. Od końca wojny do roku 1950 szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę.

     22 lipca 1948 r. został wmurowany akt erekcyjny nowego budynku średniej szkoły technicznej. Sześć miesięcy później główny budynek szkoły stał gotowy. W ciągu zimy i lata roku 1950 wykonane zostały wszystkie prace przygotowujące budynek na przyjęcie uczniów.

     1 września 1950 roku rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia Zawodowego Huty Ostrowiec, w którego skład weszły: Szkoła Przemysłowa, Gimnazjum Przemysłowe, Liceum dla Dorosłych i Technikum Hutniczo-Mechaniczne. Od 1 września 1951 roku zaczynają funkcjonować dwie oddzielne szkoły: Zasadnicza Szkoła HutniczaTechnikum Hutniczo--Mechaniczne z wydziałem dla pracujących.

     W roku 1957, w związku z przejęciem szkół od Ministerstwa Hutnictwa przez Ministerstwo Oświaty, szkoły zmieniły nazwy na: Zasadniczą Szkołę MetalowąTechnikum Hutniczo-Mechaniczne. W technikum naukę wydłużono do pięciu lat.

     11 lat później Technikum Hutniczo-Mechaniczne otrzymuje imię Janka Krasickiego.

     Lata 70. i 80. to okres wielu sukcesów szkoły, do których można zaliczyć: otrzymanie Medalu Komisji Narodowej, medalu od Ministerstwa Oświaty i Wychowania za olimpiady matematyczno-fizyczne, otrzymanie tytułu Laureata XV-lecia Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, sukcesy na Światowej Wystawie Wynalazków Młodzieży w Tokio, powstanie pierwszych pracowni komputerowych.

     W 1995 roku zostało powołane Liceum Techniczne, a pięć lat później, w ramach Zespołu Szkół Hutniczych, otwarto V Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim o profilu przysposobienie wojskowe.

     W roku 2002 zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wpłynęły na to zmiany profilu kształcenia i reformy administracyjne.

     Szkoła skutecznie zaangażowała się w realizację projektów unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci, eTwinning, uruchamiając organizację atrakcyjnych praktyk zagranicznych. W roku 2011 Zespół Szkół nr 3 zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu Techników „Perspektyw" i „Rzeczpospolitej". Ten doskonały wynik powtórzono w latach 2012, 2013 i 2014.

     W roku 2015 szkołę wyróżniono odznaką „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach podsumowania programu „Rok Szkoły Zawodowców”.

     Od roku 2016 szkoła otrzymywała regularnie odznakę „Złotej Szkoły” za zajęcie pierwszego miejsca wśród techników województwa świętokrzyskiego w Ogólnopolskim Rankingu Techników organizowanym przez „Perspektywy”.

     Szkoła ciągle się rozwija, tworzy jeszcze lepsze warunki do nauki, przygotowuje kolejne pokolenie młodzieży do życia we współczesnym świecie, formuje i kształci setki wspaniałych ludzi. Szkoła stara się również nie tracić kontaktu ze swoimi absolwentami – wielu spośród nich chętnie odwiedza szkolne mury i dzieli się swoją wiedzą, i  umiejętnościami z młodszymi kolegami.


     Zakres wiekowy
     15 - 20 lat
     Współpraca z uczelniami wyższymi

     W ramach współpracy z wyższymi uczelniami młodzież Technikum nr 3 uczestniczy w wycieczkach, podczas których poznaje ofertę edukacyjną tych uczelni oraz wyposażenie specjalistycznych pracowni.

     Poza tym wiele uczelni gości naszych uczniów jako uczestników licznych olimpiad zarówno na szczeblu okręgowym jak i centralnym.

     Wśród uczelni, z którymi Technikum nr 3 współpracuje znajdują się:

     ·      Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

     ·      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,

     ·      Politechnika Warszawska,

     ·      Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

     ·      Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

     ·      Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,

     ·      Uniwersytet Gdański,

     ·      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

     ·      Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach,

     ·      Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

     Współpraca z pracodawcami

     Współpraca Technikum nr 3 z pracodawcami obejmuje przede wszystkim organizację miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych zgodnie z programami nauczania poszczególnych zawodów.

     Uczniowie szkoły biorą udział w licznych wycieczkach zawodoznawczych organizowanych do firm związanych z kształceniem w danym zawodzie.

     Pracodawcy uczestniczą w spotkaniach, podczas których ustalane są nowe kierunki kształcenia uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy. Biorą też udział w opracowywaniu programów nauczania dla zawodów, w których kształci Technikum nr 3.

     Koła zainteresowań