Ozimek
Zgłoszenie
Ozimek - Szkoła Podstawowa 2020 r.
 • Dane dziecka
 • Obwód
 • Preferencje
 • Kryteria
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową

   Wybierz szkołę obwodową dziecka


   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane preferencje 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
   Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku
   Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku
   Szkoła Podstawowa w Antoniowie
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu
   Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Kryteria określone w Uchwale Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r.

    Preferencja 1:

    Preferencja 1:

    Preferencja 1:

    Preferencja 1:

    Preferencja 1:
    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

      Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

      Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

      W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

       
      Zapisz Anuluj
      Popraw następujące dane:

       • Dane dziecka
       • Obwód
       • Preferencje
       • Kryteria
       • Zakończ