Ostrzeszów
Ostrzeszów
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zmiana wybranych szkół i dodawanie ocen ze świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku Od 21 czerwca do 5 lipca do15:00
Instrukcja dla Rodziców i Uczniów Jak wypełnić i złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej
Jak podpisać elektronicznie wniosek Instrukcja
Terminarz Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025
Plakat informacyjny 2024/25
Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do liceów i techników.