Ostróda
Żłobek
Żłobek Miejski w Ostródzie
Adres
Bolesława Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
Telefon
896465918
Fax
896465918
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maja Chromik-Babalska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
 • budynek Żłobka
 • szatnia
 • wózkownia
 • zajęcia
 • zajęcia
 • zabawa
 • Mikołajki
 • Walentynki
 • zajęcia
 • zajęcia
 • zajęcia
 • zajęcia
 • pobyt w ogrodzie
 • pobyt w ogrodzie
 • zajęcia
 • zajęcia
 • zajęcia
Opis

Żłobek Miejski w Ostródzie funkcjonuje od stycznia 2017r. Do żłobka uczęszcza 48 dzieci w wieku do 3 lat. Kadra placówki to wykwalifikowane opiekunki, pielęgniarka, kucharki, pracownicy obsługi i administracji. Celem naszej wspólnej pracy jest zapewnienie dobrej jakości usług żłobka, dbania    o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, realizacja czynności opiekuńczych poszerzona o działania edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka, nauka przez aktywne działanie, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem, rozwijanie samodzielności poprzez kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

NASZE ZALETY: aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku; komfortowe warunki – przestronne sale do zabawy, sypialnia, każda z sal posiada łazienkę dostosowaną dla dzieci; sale wyposażone w certyfikowane meble, zabawki przyjazne, bezpieczne; ogród i taras do zabaw na świeżym powietrza; relacje z rodzicami opierają się na szacunku, wsparciu i partnerstwie, opiekunowie i rodzice mają możliwość komunikowania się i wymieniania informacji na temat dziecka (poznawanie ulubionych zajęć, upodobań i antypatii dziecka); organizowanie regularnych spotkań opiekunów z rodzicami oraz dokumentowanie współpracy z rodzicami; podejmowanie starań w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych żłobka i rodziny; przekazywanie rodzicom informacji dotyczących procesu rozwoju dzieci oraz stanie gotowości przedszkolnej.

 Oferta edukacyjna:

Planowanie pracy w oparciu o wiedzę na temat prawidłowości rozwoju małych dzieci i ich potrzebach.

Dokumentowanie pracy przez opiekunów poszczególnych oddziałów.

 Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych form, kreatywnych zajęć i zabaw:

–       Zabawy plastyczno-techniczne: dzieci malują, rysują, tworzą formy przestrzenne. Zajęcia mają na celu rozwój motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia oraz poprawiają koncentrację uwagi.
– Bajkoterapia: zajęcia z elementami terapii przez bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoterapeutycznym lub psychoedukacyjnym. Pomagają dziecku zrozumieć siebie i świat- wprowadzają ład, pokazują normy i reguły nim rządzące, budują poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane i opowiedziane bajki mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń, pomagają odreagować napięcia.
– Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające zgodnie z koncepcją Marty Bagdanowicz: zabawy mające na celu kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, dostarczające bodźców dotykowych, uczące rozpoznawania części ciała, tworzące więzi emocjonalne między dziećmi i opiekunami.
– Zabawy usprawniające mowę ułatwiające przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci, gimnastyka buzi i języka rozwijająca i usprawniająca aparat mowy dziecka.
– Zabawy muzyczno- ruchowe: rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew, zajęcia mają na celu rozwój motoryczny dzieci, rozwijają koordynację ruchową oraz werbalno- ruchową, przyspieszają nabywanie umiejętności płynnego wypowiadania się.
– Zabawy edukacyjno-wychowawcze polegające na nauce czynności samoobsługowych, uczące higieny osobistej, zachęcają do samodzielności i wdrażają do społecznego funkcjonowania.

 

Żywienie
Tak - śniadanie, II śniadanie (owoc), obiad (zupka i drugie danie), podwieczorek
Zakres wiekowy
1-3 lat
Organ prowadzący
Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100
Adres email IODO
iod@um.ostroda.pl
Opis udogodnień

Obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Godziny pracy
6.30 - 16.30
Personel

Grupa BIEDRONKI  - 3 opiekunki, pielęgniarka, pomoc

Grupa ŻABKI - 3 opiekunki, pielęgniarka, pomoc

Dodatkowe walory
Realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności - Bilingual Future
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Ogródek

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Wózkarnia