Ostróda
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych im.S.Petofi