Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - H - Pracownik obsługi hotelowej - młodociany pracownik
Nazwa oddziału

 H - Pracownik obsługi hotelowej - młodociany pracownik

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia ,  geografia ,  chemia (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Pracownik obsługi hotelowej

Dodatkowe wymagania

 Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy

Opis

Klasa 1H - Pracownik obsługi hotelowej
Okres nauki 3 lata

Zajęcia praktyczne "Młodociany pracownik" - uczeń podpisuje umowę z pracodawcą i realizuje zajęcia praktyczne, odpłatnie w zakładzie pracy. Ilość dni zajęć praktycznych:

 • klasa I - 1 dzień
 • klasa II - 2 dni
 • klasa III - 2 dni
Uczniowie realizują zajęć praktycznych w dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych i w okresie wakacyjnym zgodnie z ustaleniami pracodawcy.

Kwalifikacje:

 1. HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • kurs barmański
 • kurs baristy

Opis zawodu:

Branża turystyczna obecnie wychodzi z kryzys po pandemii i w momencie ukończenia przez Was szkoły będzie w fazie nowego rozkwitu z dużym zapotrzebowaniem na młodych, zdolnych pracowników. Samo hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.

Praca zawodowa

Pracownik obsługi hotelowej może podejmować pracę w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • na promach wycieczkowych,
 • biurach podróży
 • prowadzić własne obiekty noclegowe.