Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - F - Kucharz - mlodociany pracownik
Nazwa oddziału

 F - Kucharz - mlodociany pracownik

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia ,  geografia ,  chemia (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Kucharz

Dodatkowe wymagania

 Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy

Opis

Klasa 1F - Kucharz
Okres nauki 3 lata

Młodociany pracownik - praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy z którym uczeń podpisuje umowę. Za świadczoną pracę:

 • klasa I - 1 dzień
 • klasa II - 2 dni
 • klasa III - 2 dni

młodociany otrzymuje wynagrodzenie

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc

Kwalifikacje:

 1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • kurs barmański
 • kurs baristy

Opis zawodu:

Kucharz zajmuje się sporządzaniem potraw, ciast i napojów zgodnie z ustalonymi normami i recepturami oraz opracowywaniem własnych przepisów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, a nawet artysta, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, sposobów podawania dań i dodatków, a także przyrządzania potraw z różnych kultur kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. Jest to zawód wymagający od osób, które go wykonują, talentu kulinarnego i pasji, bowiem tylko one gwarantują odniesienie sukcesu. Kucharz z powołania jest w stanie przygotować posiłki, które będą wyglądały jak dzieła sztuki. Wybitni kucharze są fachowcami znanymi nie tyko w środowisku, ale i w mediach.

Praca zawodowa

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, placówki oświatowe, internaty, stołówki, jadłodajnie, gospody, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.