Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik
Nazwa oddziału

 A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka ,  technika (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Dodatkowe wymagania

 Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy

Opis

Klasa 1A - Mechanik pojazdów samochodowych
Okres nauki 3 lata

Młodociany pracownik - praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy z którym uczeń podpisuje umowę. Za świadczoną pracę:

 • klasa I - 1 dzień
 • klasa II - 2 dni
 • klasa III - 2 dni

młodociany otrzymuje wynagrodzenie

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc

Kwalifikacje:

 1. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Opis zawodu:

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

Praca zawodowa

Absolwent może pracować jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych, itd. Mechanik samochodowy może być zatrudniony, m.in.: w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów, jak i jego podzespołów, a także może otworzyć swój własny warsztat.