Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu - 1A matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1A matematyczno-geograficzna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • matematyka
  • język angielski
Opis

Klasa o profilu matematyczno-geograficznym.

Dla chcących pogłębiać wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, a następnie kontynuować naukę na uniwersytetach, politechnikach, w szkołach mundurowych oraz innych uczelniach technicznych. Na zajęciach w tej klasie chcemy wyposażyć Cię w wiedzę z przedmiotów ścisłych. Kandydatom oferujemy również zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań. Proponujemy uczestnictwo w wykładach, pokazach i zajęciach warsztatowych na uczelniach wyższych. Zajęcia w tej klasie wzbogacone zostaną również o wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych.

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych: automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria, geodezja i kartografia i in.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka,

geografia,

język angielski lub fizyka.


JĘZYKI OBCE:

język angielski,

język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski.