Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY
Nazwa oddziału

 SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • technika
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w sklepach, punktach usługowych, galeriach handlowych przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. 

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

 

 • kwalifikacja - HAN.01. prowadzenia sprzedaży

Co będę umieć?  

 • przygotowywać towary do sprzedaży i organizować sprzedaż
 • przygotowywać oferty sprzedaży
 • realizować zamówienia
 • prowadzić sprzedaż towarów lub usług z obsługą kasy fiskalnej
 • sporządzać faktury
 • udzielać informacji na temat produktów i warunków sprzedaży
 • dbać o estetykę miejsca pracy
 • zabezpieczać miejsce pracy przed kradzieżą          

Co mogę robić, jak skończę taką szkołę?

 • mogę kontynuować naukę w liceum od klasy drugiej, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik handlowiec
 • mogę być zatrudniony w handlu o różnej branży
 • mogę założyć swoją firmę

Sprzedawca - handlowiec to jeden z najbardziej popularnych zawodów. Dobry sprzedawca będzie zawsze potrzebny, a zapotrzebowanie na nich zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki.