Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - TECHNIK SPAWALNICTWA
Nazwa oddziału

 TECHNIK SPAWALNICTWA

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis