Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie - I F lingwistyczno-biznesowa
Nazwa oddziału

 I F lingwistyczno-biznesowa

Liczba miejsc

 29

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • drugi język obcy nowożytny
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • język niemiecki
  • biznes i zarządzanie
Opis

1. Ukierunkowanie na podjęcie studiów:
- humanistycznych,
- lingwistycznych,
- pedagogicznych,
- ekonomicznych.

2. Przewidywana dodatkowa oferta dla uczniów:

- konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
- zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
- koło wolontariatu,
- teatr szkolny „Chimera”,
chór szkolny „Collegium Vocale”,

- koło PCK,

- koło turystyczno-krajoznawcze „Dreptak”,

- koło turystyczne "Globtroter",

- koło przyjaciół Biblioteki szkolnej.


3. W klasie nauczane są dwa języki obce nowożytne:

- język angielski,

- język niemiecki.