Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie - I B humanistyczna
Nazwa oddziału

 I B humanistyczna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

1. Ukierunkowanie na podjęcie studiów:
- humanistycznych,
- społecznych
,
- pedagogicznych,
- prawnych.

2. Przewidywana dodatkowa oferta dla uczniów:

- konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
- zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
- koło wolontariatu,
- teatr szkolny „Chimera”,
chór szkolny „Collegium Vocale”,

- koło PCK,

- koło turystyczno-krajoznawcze „Dreptak”,

- koło turystyczne "Globtroter",

- koło przyjaciół Biblioteki szkolnej.


3. W klasie nauczane są dwa języki obce nowożytne:

- język angielski,

- język niemiecki.