Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nazwa oddziału

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
 • język angielski
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHNOWE SPECJALIZACJE:

BARMAN/BARISTA
TRENER DIETETYKI I FITNESS

Okres nauki: 5 lat

Kim jest?

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole

      K1 – HGT.02.Przygotowywanie i wydawanie dań

      K2 – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności

Będziesz potrafił:

 • Sporządzać potrawy i napoje
 • Przechowywać żywność
 • Organizować żywienie i usługi gastronomiczne
 • Planować i oceniać żywność
 • Organizować produkcję wykonywać usługi gastronomiczne

Gdzie do pracy

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, hotelach,

stołówkach, klubach, pizzeriach, firmach cateringowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach dietetycznych, siłowniach. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć.

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane
są przedmioty zawodowe:

 1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 2. Wyposażenie i zasady bhp w gastronomii
 3. Zasady żywienia
 4. Obsługa konsumenta
 5. Język obcy – zawodowy
 6. Pracownia gastronomiczna
 7. Pracownia planowania żywienia
  i usług gastronomicznych
 8. Pracownia obsługi konsumenta
 9. Kurs barman/barista
 10. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi
  i zasadami zdrowego żywienia.

Praktyka zawodowa:

Klasa  II– 4 tygodnie

Klasa III - 4 tygodnie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Geografia