Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie - LO KLASA WOJSKOWA
Nazwa oddziału

 LO KLASA WOJSKOWA

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone
  • historia lub matematyka lub język angielski
Dodatkowe wymagania

 Egzamin sprawnościowy

Opis

                               LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA WOJSKOWA (OPW)


                                                                Okres nauki: 4 lata


Klasa wojskowa realizuje program klas ogólnokształcących
z rozszerzeniami z języka angielskiego, matematyki i historii.


PILOTAŻOWY PROGRAM DLA KLAS MUNDUROWYCH  - WOJSKOWYCH WSPIERANY PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY  NARODOWEJ

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończy się  50-godzinnym obozem  szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.

Przewidziana jest również możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe, nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:


Instytucje mundurowe (wojsko, straż graniczna, straż pożarna).

 

Egzamin sprawnościowy -  klasa wojskowa.

W związku z rekrutacją młodzieży do klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego – oddział przygotowania wojskowego (OPW) informujemy, że kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziale przygotowania wojskowego obowiązkowo przystępują do egzaminu sprawnościowego.
Zestaw ćwiczeń sprawności fizycznej, obowiązujących jako sprawdzian dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) obejmuje:

    1.   bieg – 1000 m, 10 x 100 m kryteria czasowe

    2.  podciąganie na drążku

    3.  brzuszki- skłony tułowia w przód

    4.  uginanie rąk- pompki

    5.  rzut piłką lekarską zza głowy na odległość

UWAGA !
W naborze do klasy pierwszej Liceum wojskowego uczestniczą
tylko kandydaci, którzy podeszli do egzaminu sprawnościowego.