Ostróda
Technikum
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I HT - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I HT - Technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • język angielski
Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu