Ostróda
Technikum
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I HT - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I HT - Technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu