Ostróda
Technikum
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I PT - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 I PT - Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
  • język angielski
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych