Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - CUKIERNIK - PRACOWNIK MŁODOCIANY
Nazwa oddziału

 CUKIERNIK - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Cukiernik

Opis

Cukiernik

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w zakładach branżowych- cukierniach przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy
o pracę
w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)
.

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.


kwalifikacja - SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik, po potwierdzeniu kwalifikacji może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa branżowe, krajowe i zagraniczne specjalizujące się w produkcji wyrobów cukierniczych
  • własna działalność gospodarcza;
  • zakłady i firmy branży cukierniczej i spożywczej